"Låt din trädgård bli ett extra rum för njutning"
 Besök oss på facebook
   
 
   

Uppdragen

Här är exempel på pågående och genomförda uppdrag. Komplett förteckning.
 

Skötsel och beskärning

I en trädgård utanför Eskilstuna finns tre riktigt gamla fruktträd som under de senaste åren blivit hårt beskurna. Genom att arbeta med försiktig beskärning under flera år minskar vattenskotten och träden får en mindre stressad tillvaro. I trädgården har man planterat ett nytt äppelträd som under ett par år formas för ett långt och friskt liv.

En kund tillbringar större delen av sommaren i sitt sommarhus och får hjälp med gräsklippning, häckklippning och ogräsrensning under tiden hon är bortrest.

Efter planteringen på Svenska Bostäders nyrenoverade bostadsgård i Kärrtorp får växterna en god start under den 2-åriga garantiskötseln. Planteringsytorna som fortfarande inte vuxit sig täta rensas ofta, de nyplanterade växterna ges extra vatten och näring, gräsmattor vattnas och klipps.
 

Planering och rådgivning

En bostadsrättsförening i Björkhagen önskar förslag på hur de ska kunna förbättra sin utemiljö. Efter rundvandring och diskussioner med trädgårdsgruppen tas en idéskiss och växtförslag fram. Växter och annat material köps in och levereras inför föreningens gemensamma städdag då de själva planterar växter och rullar ut gräs.
 
Svenska Bostäder inför nedgrävda sopbehållare i Bagarmossen och Kärrtorp, vilket innebär stora ingrepp i utemiljön. Växtförslag tos fram för att lumma in hyresgästernas nya sopnedkast.
 
För 15 år sedan anlades en arkitektritad trädgård i Strängnäs. Vissa planteringsytor har tappat strukturen, buskar har blivit för stora och trädgården känns igenvuxen. Efter en trädgårdsrådgivning genomförs åtgärderna under flera år. Uppfräschning av häck, total nedskärning av vissa buskar, plantering av marktäckande växter mm.
 

Plantering

Vid en mindre hyresfastighet i Strängnäs vill man göra trädgården mer privat. För att förhindra att främmande människor genar genom trädgården planteras en häck. Ett par rabatter görs om och blir en vacker rosenrabatt och en stor härlig perennrabatt.
 
På en av Svenska Bostäders bostadsgårdar i Kärrtorp görs en helrenovering. Markentreprenören som utformar gården och de hårdgjorda ytorna får hjälp med plantering av ca 4000 växter; träd, buskar och perenner.
 

Handledning och projektledning

Ett tiotal miljövärdar på ett av Svenska Bostäders områden får under en säsong daglig handledning för att öka på trädgårdskunskaperna. Tillsammans beskär vi buskar och fruktträd, rensar ogräs, planterar, förbättrar skötseleffektiviteten och resonerar kring olika arbetssätt och växtval.
 
En av trädgårdssamordnarna på Svenska Bostäder behöver hjälp med projektledning av ett antal ombyggnadsprojekt för utemiljön. Projekten är av varierande storlek. Allt ifrån komplettering av lekplatser till dränering, asfaltering och nya planteringsytor.

 


 

 
 
   
 
site created and hosted by skandiaweb